İade Şartları

Satın alınan ürünün ambalajını açmadan, kullanmadan, bozulmasına imkân vermeden teslim tarihinden itibaren (7) gün içinde iade edilebilir. Ürünü iade etmeden önce aşağıda bulunan form doldurularak gönderilir. MRT Minder gönderilen e-mailin akabinde ALICI ile temasa geçecek, ürünü nasıl iade edileceği hakkında mutabakat sağlanacaktır. Ürünle beraber kesilen faturada geri gönderilmelidir. İade edilen ürün yerine bir başka ürün veya ürünün bedeli iade edilecektir. İade nedeniyle ödenecek taşıma masrafları ALICI’ dan karşılanacaktır. Fatura aslı olmadan yasal yükümlülükler yerine getirilemez.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen, niteliği itibari ile hızlı  bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda  tüketici alınan üründen vazgeçme hakkını kullanamaz.


Üründeki hatanın resmini ekleyebilirsiniz.